داستان خیلی کوتاه 83

- بسه! خواهرم رو نزنین!
- منظورت برادرته؟

داستان خیلی کوتاه 82

زنبور تا جان‌به‌لب نشده نیش نمی‌زند.

داستان خیلی کوتاه 81

مهم نیست، ناراحت نشدم، خوشبخت باشن.

داستان خیلی کوتاه 80

پر از حرف، اما کلمه‌ای نداشت.

الهام‌گرفته

داستان خیلی کوتاه 79

+ دلم تنگت شده.
[پسین فردا]
- همچنین.

داستان خیلی کوتاه 78

زخم‌هایش را با عشق درمان کرد.

داستان خیلی کوتاه 76

چرا قرص‌هایم را می‌خورم غیب می‌شوی!؟

داستان خیلی کوتاه 75

شکنجه روی جعبه‌سیاه عمل نمی‌کند قربان.

داستان خیلی کوتاه 74

همان‌قدر برایت بی‌اهمیتم که برایم مهمی.

داستان خیلی کوتاه 73

«بابانوئل پول‌دارها رو بیشتر دوست داره؟»

۱ ۲ . . . ۵
سرندیپیتی تنها نام شخصیت صورتی کارتون جزیرهٔ ناشناخته نیست؛ «serendipity» واژه‌ای انگلیسی با پیشینه ایرانیست که به یافته‌ای نیکو به صورت ناگهانی اشاره دارد. دست‌آوردی اتفاقی و مثبت که جوینده به دنبالش نبوده، اما به دستش آورده.
همان‌طور که بعضی آدم ها ناگهان خوشبخت می‌شوند، همان‌طور که شاید شما یک روز سرندیپیتی خود را بیابید.

پ.ن: واژه سرندیپیتی از واژه ایرانی سرندیپ ساخته شده. سرندیپ به معنای سریلانکایی است.


ذات متن برای خوانده شدن است. کپی بدون ذکر منبع مجاز می‌باشد.