داستان خیلی کوتاه 13

تنها پدربزرگ گریه نکرد؛

نفهمید مرده.

داستان خیلی کوتاه 12

رنج یا سیگار، کدام را بکشم؟

داستان خیلی کوتاه 7

«شماره اشتباهه»
یک صدای آشنا گفت.

ترجمه

داستان خیلی کوتاه 6

غول جادو پرسید: «آرزویت چیست؟»

- مرگ

داستان خیلی کوتاه 5

ترسید؛ مرد کوری که نوری می‌دید.

داستان خیلی کوتاه 3

گوسفندانی بودیم؛
خرمان کردند؛
گرگ شدیم.

سینا به‌منش

داستان خیلی‌کوتاه 2

هـیچ حواسم نبود
دو فنجان ریختم…

Alastair Daniel

داستان خیلی کوتاه 1

گفت: «فردا برمی‌گردم»

ده سال قبل.

ترجمه

۱ . . . ۴ ۵
سرندیپیتی تنها نام شخصیت صورتی کارتون جزیرهٔ ناشناخته نیست؛ «serendipity» واژه‌ای انگلیسی با پیشینه ایرانیست که به یافته‌ای نیکو به صورت ناگهانی اشاره دارد. دست‌آوردی اتفاقی و مثبت که جوینده به دنبالش نبوده، اما به دستش آورده.
همان‌طور که بعضی آدم ها ناگهان خوشبخت می‌شوند، همان‌طور که شاید شما یک روز سرندیپیتی خود را بیابید.

پ.ن: واژه سرندیپیتی از واژه ایرانی سرندیپ ساخته شده. سرندیپ به معنای سریلانکایی است.


ذات متن برای خوانده شدن است. کپی بدون ذکر منبع مجاز می‌باشد.