داستان خیلی کوتاه 77

سیگاری بودم در دستی که ترک کرده‌بود.

داستان خیلی کوتاه 32

چنان بی‌پول شد که سیگار ترکش کرد.

داستان خیلی کوتاه 31

تو به منِ عاشق یک خداحافظی بدهکاری…

داستان خیلی کوتاه 24

پرنده آزاد شد؛ گربه از همه خوشحال‌تر.

پرویز شاپور

داستان خیلی کوتاه 23

به عقیده گیوتین، سر آدمی زیاد است.

پرویز شاپور

داستان خیلی کوتاه 22

تمام دنیا به یک زبان سکوت می‌کنند.

پرویز شاپور

داستان خیلی کوتاه 16

جهنم امّا سرد، از بهشت آرزوها دور…

اخوان

داستان خیلی کوتاه 8

خسته از شعار آزادی روی دیوار سلولم…

سید مهدی موسوی

سرندیپیتی تنها نام شخصیت صورتی کارتون جزیرهٔ ناشناخته نیست؛ «serendipity» واژه‌ای انگلیسی با پیشینه ایرانیست که به یافته‌ای نیکو به صورت ناگهانی اشاره دارد. دست‌آوردی اتفاقی و مثبت که جوینده به دنبالش نبوده، اما به دستش آورده.
همان‌طور که بعضی آدم ها ناگهان خوشبخت می‌شوند، همان‌طور که شاید شما یک روز سرندیپیتی خود را بیابید.

پ.ن: واژه سرندیپیتی از واژه ایرانی سرندیپ ساخته شده. سرندیپ به معنای سریلانکایی است.


ذات متن برای خوانده شدن است. کپی بدون ذکر منبع مجاز می‌باشد.