داستان خیلی کوتاه 45

از دردی که می‌کشید، می‌دانست که نمرده‌است.

پیرمرد و دریا - ارنست همینگوی

داستان خیلی کوتاه 32

آن‌‌قدر بی‌پول شد که سیگار ترکش کرد.

داستان خیلی کوتاه 31

تو به منِ عاشق یک خداحافظی بدهکاری…

داستان خیلی کوتاه 24

پرنده آزاد شد؛ گربه از همه خوشحال‌تر.

پرویز شاپور

داستان خیلی کوتاه 23

به عقیده گیوتین، سر آدمی زیاد است.

پرویز شاپور

داستان خیلی کوتاه 22

تمام دنیا به یک زبان سکوت می‌کند.

پرویز شاپور

داستان خیلی کوتاه 19

شاه رفت؛

سرباز مُرد؛

جوکر حاکم گشت.

داستان خیلی کوتاه 18

و واقعیت یکی از شکل‌هایی بود که رویا به خودش می‌گرفت.

داستان خیلی کوتاه 17

دیگر آمدن نامه‌های مریم از سوریه... متوقف شد.

داستان خیلی کوتاه 16

جهنم امّا سرد، از بهشت آرزوها دور…

اخوان

۱ ۲
سرندیپیتی تنها نام شخصیت صورتی کارتون جزیرهٔ ناشناخته نیست؛ «serendipity» واژه‌ای انگلیسی با پیشینه ایرانیست که به یافته‌ای نیکو به صورت ناگهانی اشاره دارد. دست‌آوردی اتفاقی و مثبت که جوینده به دنبالش نبوده، اما به دستش آورده.
همان‌طور که بعضی آدم ها ناگهان خوشبخت می‌شوند، همان‌طور که شاید شما یک روز سرندیپیتی خود را بیابید.

پ.ن: واژه سرندیپیتی از واژه ایرانی سرندیپ ساخته شده. سرندیپ به معنای سریلانکایی است.


ذات متن برای خوانده شدن است؛ کپی بدون ذکر منبع مجاز می‌باشد.