داستان خیلی کوتاه 3

گوسفندانی بودیم؛
خرمان کردند؛
گرگ شدیم.

سینا به‌منش

داستان خیلی‌کوتاه 2

هـیچ حواسم نبود
دو فنجان ریختم…

Alastair Daniel

داستان خیلی کوتاه 1

گفت: «فردا برمی‌گردم»

ده سال قبل.

ترجمه

۱ . . . ۸ ۹
سرندیپیتی تنها نام شخصیت صورتی کارتون جزیرهٔ ناشناخته نیست؛ «serendipity» واژه‌ای انگلیسی با پیشینه ایرانیست که به یافته‌ای نیکو به صورت ناگهانی اشاره دارد. دست‌آوردی اتفاقی و مثبت که جوینده به دنبالش نبوده، اما به دستش آورده.
همان‌طور که بعضی آدم ها ناگهان خوشبخت می‌شوند، همان‌طور که شاید شما یک روز سرندیپیتی خود را بیابید.

پ.ن: واژه سرندیپیتی از واژه ایرانی سرندیپ ساخته شده. سرندیپ به معنای سریلانکایی است.


ذات متن برای خوانده شدن است. کپی بدون ذکر منبع مجاز می‌باشد.