خوشبختی آدم ساده‌ای بود

خوشبختی آدم ساده‌ای بود. با لباس‌های ساده؛ حرف‌های ساده؛ دردهای ساده.

یادم هست بند کفشش را هم خودمان می‌بستیم.

حالا به ما نگاه هم نمی‌کند

سرندیپیتی تنها نام شخصیت محبوب صورتی کارتون جزیره ناشناخته نیست !
"serendipity" کلمه‌ای با پیشینه ایرانیست که به یافته‌ای نیکو به صورت ناگهانی اشاره دارد
همان‌طور که بعضی آدم ها ناگهان خوشبخت می‌شوند
همان‌طور که شاید شما یک روز سرندیپیتی خود را بیابید.


ذات متن برای خوانده شدن است؛ کپی بدون ذکر منبع مجاز می‌باشد