ســــــرندیپ

هـیچ اگر سایه پذیرد , منم آن سایهٔ هــیچ

ســــــرندیپ

هـیچ اگر سایه پذیرد , منم آن سایهٔ هــیچ

سرندیپیتی تنها نام شخصیت محبوب صورتی کارتون جزیره ناشناخته نیست !
"serendipity" کلمه‌ای با پیشینه ایرانیست که به یافته‌ای نیکو به صورت ناگهانی اشاره دارد
همانطور که بعضی آدم ها ناگهان خوشبخت می‌شوند
همانطور که شاید شما یک روز سرندیپیتی خود را بیابید.


ذات متن بری خوانده شدن است . . . . کپی بدون ذکر منبع مجاز میباشد

طبقه بندی موضوعی

۲۳ مطلب با موضوع «داستان :: داستان شش کلمه ای» ثبت شده است

.

پرنده آزاد شد؛ گربه از همه خوشحال‌تر

پیمان محسنی کیاسری

.

به عقیده گیوتین، سر آدمی زیاد است.

شاپور

پیمان محسنی کیاسری

.

تمام دنیا به یک زبان سکوت می‌کنند

پیمان محسنی کیاسری

.

فقیر بود، جز پول چیزی نداشت

پیمان محسنی کیاسری

.

«امّا پولی نداریم»

اشک‌ریزان رو به جراح می‌گفت

پیمان محسنی کیاسری

.

او سیگار را دوست داشت، بیشتر از زندگی

پیمان محسنی کیاسری

.

سرباز مُرد

شاه رفت

جوکر حاکم گشت

پیمان محسنی کیاسری

.

و واقعیت یکی از شکل‌هایی بود که رویا به خودش می‌گرفت

پیمان محسنی کیاسری

.

دیگر آمدن نامه‌های مریم از سوریه... متوقف شد

پیمان محسنی کیاسری

.

جهنم امّا سرد، از بهشت آرزوها دور

اخوان

پیمان محسنی کیاسری